2019 yılı Ekim ayında başlattığımız Geleceğe Yeşil Işık Yak projesi ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamayı, ofis içi kaynak kullanımında verimliliği artırmayı ve çalışanlarımızın sürdürülebilirlik kültürü oluşturmasında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu süreçte; farklı konu başlıkları altında görev alan her bir çalışan fikir ve önerilerini dile getirerek ortak çözümlerin yaratılmasına destek oldu. Veri toplama, bilgilendirme, raporlama, araştırma ve ön hazırlık çalışmalarının da tamamlanmasıyla ortak alınan inisiyatiflerin uygulanmasına büyük bir motivasyon ile başladık.

İlk etapta ofis içerisinde hayata geçirdiğimiz uygulamaları kademeli olarak sahalarımızda da gerçekleştirmeyi ve hedeflerimizi büyütmeyi planlıyoruz.

Polat Enerji olarak sürdürülebilir yarınlar için "Geleceğe Yeşil Işık Yak" diyoruz.