İlk Günden Bu Yana

Rehberimiz Sürdürülebilirlik

Yeryüzünün, insanoğlunun ve tüm canlıların geleceği tehdit altında. Modern zamanlarda hızla artan popülasyon ile hacmi genişleyen tüketim alışkanlıklarımız, maalesef tüm yaşama zarar veriyor. Şanssızız çünkü tehdit ciddi boyutlara ulaşmış durumda; şanslıyız çünkü çözümü biliyoruz: Sürdürülebilirlik geleceğimiz adına en büyük rehberimiz.

Yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilirlik temasının kalbinde yer alıyor. Polat Enerji, bu bilinçle 2000 yılında kuruldu. Öncelikli olarak Türkiye’nin rüzgâr potansiyeline odaklanan yatırımlar yaptık. Geçen bu sürede temiz enerji üreten 5 rüzgâr ve 1 güneş santraline hayat verdik.

İlk rüzgâr enerji santralimiz Soma RES 2009 yılında faaliyete başladı. Ardından sırasıyla 2011’de Seyitali RES, 2012’de Poyraz RES, 2013'te Geycek RES ve 2022 yılında Göktepe RES devreye alındı. Geçen bu sürede mevcut santrallerimizin kapasite artış projeleri tamamlandı. İlk güneş enerji santralimiz Cıngıllı GES ise 2019 yılından bu yana üretim yapmaktadır.
Santrallerimizden Soma RES, toplamda 288,1 MWe’lık kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük rüzgâr santralidir. 168 MWe kurulu gücü ile Geycek RES ise Türkiye’nin en büyük beşinci santrali konumundadır. Tüm RES yatırımları ile şirketimiz Türkiye’nin en büyük rüzgâr santrali yatırımcısı unvanına sahiptir.

Şirketimiz yılda yaklaşık 2 milyar kWh elektrik üreterek, 50 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer yaklaşık 1,25 milyon ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlamakta ve ortalama 610 bin kişinin elektrik enerjisi tüketimini karşılamaktadır.

Polat Enerji, faaliyetlerinin tüm doğal ve insani yaşam ortamları üzerindeki etkisi için mevcut ve gelecek kuşaklara hesap verilebilirliği sağlayarak, çevreye saygıyı endüstriyel tercihlerinde esaslı bir kriter olarak kabul etmektedir. Bunun yanı sıra faaliyetlerini, çalışanlarının ve iş ortaklarının güvenliğini muhafaza edecek şekilde yürütmeyi taahhüt eder. Her kazanın önlenebilir olmasına inanarak, şeffaflığa teşvik etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek performansını devamlı surette artırmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirliği iş ve yaşam felsefesi olarak benimserken hem ülkemiz hem de dünya adına yenilenebilir enerjinin lokomotif firmalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz.