Soma bölgesindeki Soma  RES 48 MW’lık kapasite artışı projesi kapsamında yöre halkını yenilenebilir enerji konusunda aydınlatmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi geliştirildi.

Ekibimiz, Soma’daki Hamidiye İlkokulu'nda okuyan 17 öğrenciyi Soma Rüzgar Enerji Santralinde ağırladılar. Öğrencilere önce idari binada yenilenebilir enerji ve çevre bilinci oluşturmaya yönelik temel bir eğitim verildi.  Ardından rüzgar türbini maketi yapımı gibi farklı aktivitelerle bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine dikkate alarak sahada gerçek bir rüzgar türbini inceleme fırsatı buldular.

Polat Enerji olarak bu projeyi diğer santrallerimizin bulunduğu yörelerdeki başka ilkokullarda da uygulayarak devam ettirmeyi planlıyoruz.