Elektrik üretiminin üçte biri özelleşiyor

Avrupa'nın en büyük üretim özelleştirmesi olan toplam 16 bin megavat kapasitesili 45 santralın özelleştirilmesiyle ilgili elektrik üretim özelleştirmesi stratejisi belirlendi. 20 milyar doların üstünde gelir hedefleniyor. 44 bin megavat (MW) olan Türkiye’nin kurulu gücünün üçte biri özelleştirilecek.

Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, elektrik üretim özelleştirmesinde stratejiyi belirledi ve ilk aşamada Hamitabat santralının ihaleye çıkarılması planlanıyor.

Küçüklere yol kapalı

Öncelikli 4 Termik üretim tesisi portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirilecek. Bu tesisler Hamitabat (1.120 megavat-MW), Soma A-B (1.034 MW), Çan (320 MW) ve Seyitömer (600 MW). Bu 4 santraldan hedeflenen gelir yaklaşık 3.5 milyar dolar. Ayrıca özelleştirme için büyüklükleri 356 MW ile 2.795 MW aralığında değişen 9 portföy grubu oluşturuldu.

-  9 ayrı portföyden oluşan santralları satın alabilmek için büyük yatırımcı olmak şart. Küçük yatırımcıya özelleştirme yolu kapandı. En küçük portföy 356 MW.

-  Portföy yapılmasının nedeni bazı santraller düşük verimli. Daha iyi durumdaki santralla portföy oluşturularak cazip hale getirmek hedefleniyor.

-  Kömür santralları kömür havzalarıyla birlikte özelleştirilecek. Bunun için bir yasa çıkartılacak.

-  EPDK Başkanı Hasan Köktaş dün bankacılarla, enerji özelleştirmelerinde daha uygun şartlarda kaynak sağlamaları konusunu görüştü. Öğrenilen bilgiye göre EPDK, piyasa oyuncularının finans kaynağı ararken en büyük sıkıntısı olan elektrik fiyatlarının uzun dönemli belirlenmesiyle ilgili çalışma yapmaya başladı.

‘Amaç sadece gelir elde etmek olmamalı’

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Murat Sungur Bursa: “Bu özelleştirme, Türkiye’nin enerji sektöründe ihtiyacı olan yeni yatırımların yapılmasını finansman açısından zorlaştırabilir.” 

Polat Enerji Genel Müdürü Zeki Aybar Eriş: “Amaç sadece devlet bütçesine gelir elde etmek olmamalı. Tekelleşmeyi engelleyecek önlemler ile arz güvenliği güvenceye alınmalı. Piyasa yapısını bozucu ikili anlaşmalara engel olunmalı.”

Rüzgâr ihalesinde fırtına çıkacak

Dün EPDK, 2007’den beri 74 bin megavatlık 730 projenin beklediği rüzgâr santralı başvurularıyla ilgili kararı açıkladı. TEİAŞ, 8 bin 500 megavat rüzgârdan elde edilecek elektriğin sisteme bağlayabilecek. Böylece, 730 proje 8 bin 500 megavat için yarışacak. Kullanım bedelini en yüksek teklif eden firma, açık artırma olmadan lisansı alacak.”