27 Haziran 2011

Türkiye'de Sertifikasyon MekanizmasıOlmadığı İçin Tüketici Ödediği Elektriğin Ne Kadarının Yenilenebilir Enerjiden Üretildiğini Bilmiyor

Ülkemizin içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman, Türkiye’nin şu anda enerji ihtiyacının %70’inden fazlasını ithal ettiğini görmekteyiz. Türkiye’nin elektrik enerjisindeki toplam kurulu gücü, Nisan ayı itibariyle, 50 bin 422,7 Megavat’a (MW) ulaşmıştır. Kurulu gücün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında, toplam kurulu gücün %32,3’ünü doğalgazın oluşturduğu görülmektedir, doğalgazın toplam elektrik üretimindeki payı ise %48,6’dır. Ayrıca, son aylarda yapılan başvurularda doğalgazdan elektrik üretimi projeleri ön sırayı almıştır. EPDK’ya doğalgaz için toplam 31 bin 934,80 MW kurulu gücünde toplam 212 üretim lisansı için başvuruda bulunulurken, Kurum toplam 10 bin 973,96 MW kurulu gücünde 133 projeye onay vermiştir. Doğalgazda 16 bin 269 MW’lik kurulu güç bulunmaktadır. 31 bin 934,80 MW daha eklenirse ithal bağımlılığımız çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır.