03 Ekim 2011

Gönüllü Karbon Ticareti Bir Amaç Değil

Çevreci bir yatırım politikası benimseyen Polat Enerji, yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmak üzere 2000 yılında kurulmuş ve ülkemizin en önemli ve verimli kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisine yönelmiştir.

Elektrik piyasasının serbestleşmesi ile birlikte, Polat Enerji iştirakleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yaklaşık 350 MW gücündeki 7 adet rüzgar enerjisi santralinin lisansını almış ve bu santrallerden 14,9 MW gücündeki Burgaz RES (Çanakkale–Gelibolu) projesini 2007 yılı Ağustos ayında 34,2 MW gücündeki Sayalar (Manisa-Akhisar) Rüzgar Enerji Santralini ise 2008 yılı Mayıs ayında devreye almıştır. Polat Enerji, 2010 yılında Sayalar RES santrali için EPDK’dan 20 MW’lık kapasite artışı lisansı da almıştır. Polat Enerji’nin %100 iştiraki olan Soma Enerji A.Ş.’ye ait 140,1 MW gücündeki Soma RES (Manisa-Soma) projesinin 79,2 MW’ı 2010 yılı içerisinde devreye alınmış ve 2011 yılı içerisinde de kalan 60,9 MW’ı devreye alınacaktır. Ayrıca 30 MW gücündeki Seyitali RES (İzmir-Aliağa) projesinin inşaatına 2010 yılı sonunda başlanmış ve santral 2011 yılı Temmuz ayında devreye alınmıştır. 54,9 MW gücündeki Poyraz RES (Balıkesir-Kepsut), 30 MW gücündeki Samurlu RES (İzmir-Aliağa) ve yine 30 MW gücündeki Kozbeyli RES (İzmir, Foça) yatırımlarına da başlanmıştır.