14 Nisan 2012

Mevzuata Hakim Olmalısınız

2010 sonunda çıkarılan YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu) ile yenilenebilir enerji yatırımları için alım garantisi verildi. Buna göre 1 kWh (kilvatsaat) için elektrik alım fiyatı hidroelektrikte ve rüzgarda 7.3, jeotermalde 10.5, biyokütlede 13.3, güneşte ise 13.3 dolar sent olarak uygulanıyor.

Diğer teşviklerse ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti, yatırım teşvik belgesi kapsamında yurtdışından ya da yurtiçinden tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV muafiyeti, yatırım dönemi boyunca ödenen KDV’nin mahsuplaştırılması ve yıllık arazi izin bedelinde yatırım ve işletme döneminin ilk 10 yılı boyunca yüzde 85 oranında indirim yapılması şeklinde belirlendi. RES yatırımlarında projenin verimliliğine göre şartlar değişebiliyor.

Enerji projelerinde kredi vadeleri 8-14 yıl, faiz oranı libor/euribor + 2-6 arasında yoğunlaşıyor. Bu hesaba göre günümüz koşullarında euro için yüzde 3.5-7.5, dolar içinse yüzde 2.8-7.8 aralıklarında yıllık faiz oranları uygulanıyor.

Teminat olarak projenin kendi varlıklarının (alacakların temliki, hisse rehni, banka hesap rehinleri, ticari işletme rehni, arazi ipotekleri) yanı sıra firma ve ortakların şahsi garantileri gerekebiliyor. Özellikle projenin devreye alınmasına kadar geçen sürede ortakların kefaleti talep ediliyor.

Yeşil enerji yatırımcısının öncelikle iyi bir projesi olmalı. Projenin gerektirdiği geliştirme çalışmaları makul sürelerde ve yüksek standartlarda yapılmalı. Proje geliştirme çalışmalarında elde edilen ölçüm ve sonuçlar bağımsız danışmanların teknik raporlarıyla desteklenmeli. Bu bağımsız danışmanlar da olumlu referansları bulunan ve uluslararası tecrübeye sahip şirketler arasından seçilmeli. Enerji, orman, çevre, imar ve yerel yönetim mevzuatına hakim olunmalı, gerekirse izin süreçlerinde de danışmanlık alınmalı. Bu şekilde riskleri ve kapasiteleri iyi belirlenmiş projelerin finansman sağlamaları çok daha kolay olacaktır.