30 Eylül 2019

Türkiye ve Dünyanın İlk Cinsiyet Eşitliği Kredisini Polat Enerji Kullanacak

Polat Enerji, Garanti BBVA ile 48MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali (RES) kapasite artışı projesi için toplam 44 milyon ABD Doları tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Halihazırda Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali olan Soma RES’in kurulu gücünü 288 MW’a yükseltecek olan Soma 4 kapasite artışı projesinin finansmanında, Türkiye’de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen “Gender Loan” (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) yapısı kuruldu. Buna göre; Gender loan kapsamında her yıl yapılacak değerlendirmede, projenin performansı iyileşirse kredi vadesi boyunca hem nakdi kredi faizinde, hem de gayri nakdi kredi komisyonunda düşüş gerçekleşecek.

Garanti BBVA ile 48MW Soma 4 Rüzgar Enerji Santrali projesi için imzalanan kredi sözleşmesi kapsamında ilk kez kullanılan Gender Loan, sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konulara Polat Enerji’nin verdiği önemi gösterdi. Toplam tutarı 44 milyon ABD Doları olan kredinin 8 yıl vadeli nakdi kısmı 21,4 milyon ABD Doları, 11,5 yıl vadeli gayri nakdi kısmı ise 22,6 milyon ABD Doları tutarına sahip.

Gender Loan kapsamında Garanti BBVA ekipleri tarafından Polat Enerji’nin yıllık olarak cinsiyet eşitliği alanındaki performansı uluslararası normlara göre puanlanacak. İlk değerlendirme ile alınacak olan puan, baz kabul edilecek. Sonraki değerlendirmelerde Polat Enerji, bu baz puanın üstüne çıkarsa nakdi kredi faizinde ve gayri nakdi komisyon ücretinde indirime gidilecek. Böylelikle cinsiyet eşitliği konusunda iyi performans sergileyen firmalar ödüllendirilerek, diğer firmaların da bu alandaki performanslarını geliştirmeleri için teşvik sağlanacak.

Kriterler arasında doğum sonrası işe dönüş programları, yeni işe alımlarda eşitlik prensibi gözetilmesi, tedarik zincirinde kadın hakim ortaklı işletmelere öncelik verilmesi, kadın erkek maaş oranı, tacizi engelleme politikası ve kadınlara yönelik bilinçsiz oluşan olumsuz önyargıyı yenme konusunda eğitimler gibi aksiyonlar bulunuyor. Garanti BBVA’nın kendi geliştirdiği metodolojiye göre hesaplanacak puan, Polat Enerji’nin değer zinciri boyunca cinsiyet eşitliği performansını ortaya koyacak. Garanti BBVA, kendi İnsan Kaynakları ekibiyle Polat Enerji’ye ihtiyaç duyması halinde bu programların geliştirilmesi konusunda destek sağlayacak.

Polat Enerji Strateji Direktörü Alkım Bağ, konuya ilişkin açıklamasında: “Polat Enerji olarak insan kaynağımızda farklı bakış açıları ve yeteneklerden faydalanabilmek ve başarımızı sürdürmek için cinsiyet eşitliğini her zaman önemli bir konu olarak gördük. Mevcut organizasyon yapımızda da kadınların kayda değer bir temsili var. Ülkemiz için çok yeni bir finansman yöntemi olmasına rağmen, Gender Loan yapısının yönetim kadromuzun ve finans ekibimizin mevcut vizyonuyla gayet uyumlu olduğunu gördük. Performansımızı daha da ileri seviyelere taşımamız için bizleri cesaretlendiren bu kredi yapısından Türkiye’de faydalanan ilk şirket olmaktan gurur duyuyoruz. ” dedi.

Türkiye’de ilk ve tek olan Gender Loan’ı uygulamaya koymasıyla ilgili konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin; “Garanti BBVA olarak cinsiyet eşitliğinin her şeyden önce bir insan hakları meselesi olduğuna inanıyoruz. Gerek insan haklarına saygılı ve adil bir toplum, gerekse daha iyi bir ekonomi için kadınların öneminin anlaşılması gerekiyor. Tüm dünya genelinde kadın-erkek işgücüne katılım oranının %50’ye ulaşması dünya ekonomisinin %26 büyümesi anlamına geliyor. Türkiye’de mevcut durumda kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Türkiye olarak kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek güçlü politikalarla OECD ortalaması olan %63’e ulaşabilirsek, Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası 2025’te %20 artma potansiyeline sahip. Bu da ortalama 200-250 milyar Dolarlık bir artış demek. Kalkınma ve bireysel ekonomik gelişim olarak baktığımızda, bu rakam 2025 yılı için kişi başı milli gelirde yaklaşık 2.300-2.900 Dolar’lık artışa denk geliyor. Ayrıca şirketlerin kullanmadığı ciddi bir yetenek havuzu söz konusu. Türkiye’de eğitimli kesimin %45-50 arası kadın. Buna karşın, finans sektörünü ayrı tuttuğumuzda lider şirketlerde bile kadın temsil oranı %30’u geçmiyor. Burada hem devletimize hem de özel sektöre gerçekten çok önemli görevler düşüyor. Gender Loan sayesinde şirketler, cinsiyet eşitliğinde atacakları adımlarla daha uygun koşullarda finansman sağlama imkanı elde edecek. Garanti BBVA olarak, bugüne kadar kadınların ekonomiye aktif katılımı konusunda hem Bankamızda hem de müşterilerimize yönelik birçok çalışma ve ilki gerçekleştirdik; üst üste üç kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almanın gururunu yaşadık. Şimdi ise Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan ürünü hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu taşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cinsiyet eşitliği konusunda sektörümüzde lider olmayı, daha çok kadına ulaşarak bu alanda harekete geçebilecek diğer kurumlara örnek olmayı hedefliyoruz.” dedi.