25 Aralık 2012

GENSED Lisanssız Elektrik Üretimi Semineri

'Yenilenebilir enerjide bir arpa boyu yol alamadık'